H-Tech

 INDUSTRI DESIGN

Vi prosjekterer, detaljerer, beregner og utarbeider alt av teknisk underlag, fabrikasjonstegninger og FEM analyser

ANALYSE OG STYRKEBEREGNINGER

FEM: Finite Element Method.

Vi utfører FEM analyser med utarbeidelse av tekniske rapporter.

FEM er en av de mest anerkjente metoder for å beregne spenninger og deformasjoner. 

Ferdige Pre-Cut Materialleveranser

FLEXIBLE & CREATIVITY

Vi kan tegne opp ditt arkitekt tegnede byggverk og prosjektere og detaljere ut pre-cut stål til formålet. Utarbeidelse av komplett pre-cut liste med stålvekt og priser. H-Tech leverer ferdig kappet stål nøyaktig tilpasset til ditt formål - primet eller varmgalvanisert. Faste priser inklusive transport og levering...
Teknologiutvikling

"Reverse Engineering"

Vi utfører oppmåling av eksisterende omgivelser, detaljer og objekter. Utarbeider og leverer nødvendig CAD modeller eller nytt tegningsunderlag til alle behov.

"Detail Engineering"


  • Utvikling og optimalisering
  • Teknisk underlag
  • Dokumentasjon


Rapid Prototyping

"Hurtig & Rask Produktutvikling"

  • 3D design og engineering
  • 3D Simuleringer og presentasjoner

  • 3D Printing av prototyper.
  • Materiale: (ABS,  PLA, PETG, Innoflex 60, m.m.)

  • Oppmåling av eksisterende objekter/deler. 3D Printing og erstatning/optimalisering av originaldeler og detaljer. Kvalitetsikre og sjekke teknisk funksjonalitet. 
  • Materiale: ABS, PLA, PETG, Innoflex 60, m.m.

FIMEK er en ledende aktør innen stålkonstruksjoner og mekaniske tjenester og har lang erfaring og gode referanser etter mange år i bransjen.

Bedriften har godkjenning for stålmontasje og betong i tiltaksklasse 2 og samarbeider tett med industri aktører innen mekaniske leveranser, bygg- og anleggsbransjen. 

Certificate of Conformity of Factory Production Control: FIMEK er godkjent for produksjon av bærende stålkonstruksjoner i henhold til EN 1090-1

Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven: FIMEK er et sentralt godkjent foretak.

Sertifisering fra StartBANK FIMEK har godkjenning fra StartBANK for bygg-, anleggs- og eiendoms-næringen.

Klikk her: Fimek – Totalleverandør av mekaniske tjenester


Vi samarbeider med:

Kran Og Marintek Storvig AS utfører sertifisering av alle typer kraner, fundamenteringer og løfteredskaper og utstyr på fartøy samt landbasert utstyr.

Bedriften har sakkyndig person type A og er blant annet godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å utføre førstegangssertifiseringer av laste- og losseutstyr på  skip og fiske- og fangstfartøyer. 

Klikk her: Kran & Marintek Storvig AS (kramatek.no)